Thủy sản là mặt hàng chủ lực trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Cập nhật, 13:56, Thứ Ba, 07/03/2017 (GMT+7)

Thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tỉnh xác định thủy sản- mà cụ thể là nghề nuôi, chế biến và tiêu thụ cá tra vẫn là chủ lực.

Kế hoạch đến năm 2020, diện tích nuôi cá tra toàn tỉnh sẽ đạt 750ha, sản lượng 750.000 tấn. Ðể phát triển bền vững, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp- PTNT) đã tổ chức các hộ nuôi nhỏ lẻ lại thành tổ hợp tác sản xuất và sẽ tiến tới hình thành chuỗi liên kết giữa các nhà máy chế biến với các cơ sở nuôi theo nhu cầu của thị trường xuất khẩu, thông qua việc cân đối cung cầu.

Trong đó, các doanh nghiệp chế biến làm trung tâm trong liên kết chuỗi giá trị, bảo đảm nguyên liệu cá tra đều thông qua các hình thức ký hợp đồng thu mua hoặc đầu tư thức ăn, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các cơ sở nuôi.

NGUYỄN HOÀNG