Long Hồ

Hơn 1.427 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt giá trị kinh tế cao

Cập nhật, 05:46, Thứ Năm, 16/03/2017 (GMT+7)

Thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng hàng hóa, gắn với nhu cầu tiêu thụ, thời gian qua, Hội Làm vườn huyện Long Hồ thực hiện nhiều giải pháp thiết thực giúp nông dân phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt giá trị kinh tế cao.

Cụ thể, đến nay toàn huyện có 1.427 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt giá trị lợi nhuận từ 80- 150 triệu đồng/năm. Trong đó, có 943 mô hình sản xuất đạt giá trị lợi nhuận từ 100- 150 triệu đồng/năm.

Các mô hình sản xuất đạt giá trị kinh tế cao là mô hình vườn- ao- chuồng- ruộng, vườn- ao- chuồng và vườn- ao, phân bố đều tại tất cả các xã- thị trấn trong huyện.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả của các mô hình kinh tế tổng hợp, trong thời gian tới, Hội Làm vườn huyện Long Hồ tập trung làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp, duy trì những mô hình kinh tế tổng hợp tiên tiến tạo ra sản phẩm có chất lượng, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, giảm bớt chi phí đầu tư, tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống cho hội viên và nông dân.

PHƯỚC GIANG (Long Hồ)