Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Cập nhật, 14:22, Thứ Năm, 14/02/2019 (GMT+7)

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20 về kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh năm 2019. 

Qua đó, tạo điều kiện để DN đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho DN, giúp DN kinh doanh có hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh của DN.

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN triển khai thực hiện các hình thức, nội dung theo Nghị định số 66 của Chính phủ.

Trong đó, xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của DN; xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DN; giải đáp pháp luật cho DN; tiếp nhận kiến nghị của DN và hoàn thiện pháp luật.

LÝ AN