139 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả

Cập nhật, 14:22, Thứ Năm, 14/02/2019 (GMT+7)

Xác định mô hình sản xuất theo hướng tập trung, làm ăn tập thể là mô hình chủ đạo và hiệu quả trong tương lai, Hội Nông dân các cấp đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác tại địa phương.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh, huyện chỉ đạo hội cơ sở gắn việc xây dựng dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với thành lập các tổ hợp tác, các chi- tổ hội nghề nghiệp do hội trực tiếp quản lý, hỗ trợ các thành viên trong khâu chọn giống, kỹ thuật, chăm sóc và đầu ra sản phẩm...

Qua chỉ đạo, mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất 1 mô hình kinh tế tập thể do Hội Nông dân hướng dẫn tổ chức. Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 139 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả.

Năm 2019, các cấp hội tập trung tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, chi- tổ hội nghề nghiệp; giúp nông dân tổ chức lại sản xuất từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp; phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn cho hội viên, nông dân lựa chọn những mặt hàng sản xuất có chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với thị trường tiêu thụ.

NGUYỄN XUÂN