Hỗ trợ 50% giá thuê đất tại các khu- cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cập nhật, 12:25, Thứ Năm, 03/01/2019 (GMT+7)

Nghị quyết 153 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu- cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (có hiệu lực từ 23/12/2018).

Theo đó, quy định hỗ trợ tối đa 50% giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp thuê lại đất tại các khu- cụm công nghiệp (không bao gồm phí sử dụng hạ tầng và chi phí liên quan) nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp/năm.

Thời gian hỗ trợ là 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng. Hỗ trợ giá thuê mặt bằng theo quy định này thực hiện thông qua việc bù giá cho các nhà đầu tư hạ tầng khu- cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất hoặc được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực.

LÝ AN