Các khu công nghiệp có 202 lao động người nước ngoài làm việc

Cập nhật, 12:25, Thứ Năm, 03/01/2019 (GMT+7)

Theo Ban quản lý Các khu công nghiệp (KCN), đến ngày 13/12/2018, các khu- tuyến CN trên địa bàn tỉnh có 31.365 lao động, tăng 1.278 người so với cùng kỳ năm 2017. 

Trong đó, lao động trong nước 31.163 người, tăng 1.250 người so với cùng kỳ; lao động người nước ngoài 202 người, tăng 28 người so với cùng kỳ năm 2017.

Trong năm 2018, Ban quản lý Các KCN đã tiếp nhận, tổng hợp trình UBND tỉnh có chủ trương chấp thuận về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại 14 doanh nghiệp (KCN Hòa Phú: 10 doanh nghiệp, KCN Bình Minh: 4 doanh nghiệp), với các vị trí công việc là: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Theo đó, cấp giấy phép lao động người nước ngoài đạt 100% so với tổng số lao động người nước ngoài thuộc đối tượng phải cấp phép. Đến nay, 100% doanh nghiệp trong các KCN có công đoàn cơ sở.

LÝ AN