Có thêm 4 dự án đi vào hoạt động

Cập nhật, 13:27, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có thêm 4 dự án đi vào hoạt động. Đó là: dự án Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản Vĩnh Long (công suất 200.000 tấn/năm) của Công ty CP Greenfeed Việt Nam; dự án đầu tư đổi mới công nghệ Nhà máy sản xuất phân bón Hồng Liên (50.000 tấn/năm) của Công ty TNHH MTV On- Oanh;

dự án sản xuất gia công hàng may mặc, găng tay, nón, khăn choàng, khẩu trang (100 triệu sản phẩm/năm) của Công ty TNHH Ju Young Vina và dự án đầu tư Nhà máy Capsule III (11,4 tỷ sản phẩm/năm) của Công ty CP Dược phẩm Cửu Long.

Bên cạnh, 5 dự án đầu tư đang triển khai sẽ tạo tăng trưởng sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trong năm 2018, tỉnh tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp nên hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng.

Một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn có mức tăng trưởng khá cao so năm 2017 như: chi nhánh Công ty CP Acecook Việt Nam tại Vĩnh Long, chi nhánh Công ty TNHH De Heus, Công ty TNHH Tỷ Xuân,…

TRẦN PHƯỚC