Trên 1.100 tỷ đồng xây dựng Cụm công nghiệp Trung Nghĩa

Cập nhật, 14:15, Thứ Ba, 29/05/2018 (GMT+7)

UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Trung Nghĩa (xã Trung Nghĩa- Vũng Liêm), với quy mô 53ha với các ngành nghề hoạt động chủ yếu:

Cụm công nghiệp chuyên ngành lĩnh vực năng lượng; quy mô đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật: theo quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp. Tổng mức đầu tư: 1.108 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án: từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2019.

MINH DUY