Mang Thít

Có 8 lò Hoffman, 16 lò nung liên hoàn

Cập nhật, 14:03, Thứ Năm, 01/02/2018 (GMT+7)

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mang Thít đã phát triển thêm 5 cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò Hoffman, trong đó có 2 cơ sở đã xây dựng hoàn chỉnh và đi vào sản xuất; 1 cơ sở đang triển khai xây dựng; 2 cơ sở còn lại đang làm thủ tục về đất.

Các cơ sở này khi triển khai xây dựng đều hoàn thành các thủ tục về giấy phép xây dựng, giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường... Lũy kế đến nay trên địa bàn huyện có 6 cơ sở với 8 lò Hoffman, 14 cơ sở khác với 16 lò nung liên hoàn đang hoạt động.

Ngoài ra, còn kết hợp với Sở Công thương, UBND các xã khảo sát, hỗ trợ kinh phí tháo dỡ lò nung gạch thủ công truyền thống cho 79 cơ sở với 127 lò, kinh phí 254 triệu đồng, lũy kế đến nay đã hỗ trợ tháo dỡ cho 238 cơ sở với 443 lò, kinh phí 620 triệu đồng.

Việc phát triển vật liệu xây dựng không nung nhằm từng bước hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung để tiết kiệm đất nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, giảm thiểu khí thải ô nhiễm môi trường.

HỒNG CHÂN