178 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung, hạ thế

Cập nhật, 21:19, Thứ Tư, 31/01/2018 (GMT+7)

Dự án sẽ thực hiện ở các khu vực trung tâm thị xã, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Long. Hiện Tổng Công ty Điện lực miền Nam đang tổ chức đấu thầu, dự kiến sẽ triển khai thi công trong năm 2018.

Theo đó, dự án có tổng cộng 219 công trình. Trong đó, đường dây trung thế xây dựng mới là 36km, cải tạo 225km; trạm biến áp xây dựng mới là 59 trạm/3.095kVA; cải tạo 68 trạm/7.030 kVA; đường dây hạ thế xây dựng mới 41km; cải tạo 41km.

Sở Công thương đã đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo ngành chức năng và địa phương phối hợp hỗ trợ lập thủ tục đầu tư, sớm triển khai dự án.

Dự án sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng thêm, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lưới điện, góp phần giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

NGUYỄN HOÀNG