Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp dùng nguyên liệu tại chỗ

Cập nhật, 07:45, Thứ Tư, 13/12/2017 (GMT+7)

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng Tam Bình, ước giá trị công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp năm 2017 đạt 421.240 triệu đồng, đạt 102,83% so với kế hoạch, tăng 6% so với năm trước.

Công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư được tăng cường, hiện đã có nhà máy bột mì Đại Nam đầu tư tại Cụm công nghiệp Phú An (xã Phú Thịnh), đồng thời cũng đang khảo sát Cụm công nghiệp Phú Lợi (xã Phú Ninh- Song Phú) theo yêu cầu của nhà đầu tư là Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk). Bên cạnh đó, cũng đã hoàn thành việc rà soát cơ sở công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đăng ký đề án khuyến công.

Tính đến cuối năm 2017, huyện có 99,78% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia, phát triển mới 65 hộ dân có điện kế sử dụng, xóa câu đuôi 544 hộ, đạt 181% kế hoạch.

Năm 2018, sẽ phấn đấu công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng 6,3%, tiếp tục phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư phát triển tại Cụm công nghiệp Phú An, Phú Lợi và một số tuyến lộ có điều kiện, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp sử dụng nguyên liệu tại chỗ, khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh đổi mới công nghệ sản xuất...

HUYỀN- LY