Giá trị sản xuất công nghiệp có mức tăng cao

Cập nhật, 21:56, Thứ Năm, 14/12/2017 (GMT+7)

Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Long Hồ đạt hơn 1.864 tỷ đồng, đạt gần 109,1% so nghị quyết, tăng gần 9,6% so cùng kỳ.

Những ngành có mức tăng cao là, công nghiệp khai khoáng tăng gần 24,3% so cùng kỳ, công nghiệp sản xuất và phân phối nước, xử lý rác thải tăng trên 19,6%, công nghiệp chế biến tăng hơn 9,5%.

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, toàn huyện đã thành lập mới 31 cơ sở, nâng toàn huyện hiện có 1.414 doanh nghiệp và cơ sở.

Thực hiện đề án cơ cấu lại ngành công thương, huyện Long Hồ được Trung tâm Khuyến công hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị cho 3 cơ sở chế biến lương thực- thực phẩm với tổng kinh phí 281 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí cho 2 cơ sở sản xuất gạch nung truyền thống chuyển đổi sang lò nung liên hoàn.

NGUYỄN XUÂN