TX Bình Minh

Phát triển mới 176 cơ sở tiểu thủ công nghiệp và thương mại- dịch vụ

Cập nhật, 17:02, Thứ Năm, 09/11/2017 (GMT+7)

Năm 2017, TX Bình Minh đã phát triển mới 176 cơ sở tiểu thủ công nghiệp và thương mại- dịch vụ, tạo việc làm mới cho 579 lao động, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng từ 10,6- 11,6% so cùng kỳ và thực hiện vượt các chỉ tiêu nghị quyết về kinh tế.

Thông qua các giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp, duy trì và mở rộng thêm ngành hàng sản xuất, đã tạo điều kiện phát triển mới 79 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, nâng tổng số toàn thị xã có 774 cơ sở tiểu thủ công nghiệp với hơn 3.700 lao động. Từ đó, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp trong năm ước 931 tỷ đồng, đạt gần 102% chỉ tiêu nghị quyết.

Cùng với đó, việc đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới đã tạo điều kiện cho ngành thương mại- dịch vụ tiếp tục phát triển, đã thành lập mới 97 cơ sở, nâng tổng số 6.047 cơ sở với 10.900 lao động. Ước cả năm tổng mức bán lẻ hàng hóa hơn 3.730 tỷ đồng, đạt 102,4%; doanh thu các ngành dịch vụ gần 680 tỷ đồng, đạt 101,5%.

Sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ tuy phát triển so cùng kỳ, nhưng còn chậm, phần lớn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có quy mô nhỏ, công nghệ, máy móc, thiết bị lạc hậu và thiếu vốn sản xuất.

NGUYỄN PHƯƠNG