Giá trị công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng gần 11,5%

Cập nhật, 16:44, Thứ Ba, 07/11/2017 (GMT+7)

Tính đến cuối tháng 10/2017, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp của huyện Mang Thít gần 1.950 tỷ đồng, đạt 83,4% kế hoạch năm; ước đến cuối năm gần 2.340 tỷ đồng, đạt 100,2%, tăng gần 11,5% so năm trước.

Trong đó, giá trị sản xuất gốm tăng gần 2,9%; gạch tăng 4,9%; chế biến thực phẩm tăng gần 12,5%; nước máy tăng 34,5% và ngành nghề khác tăng 16,5%. Tuy nhiên ngành đóng và sửa chữa tàu thủy giảm hơn 12% do nhu cầu thị trường bão hòa.

Năm 2018, huyện phấn đấu đẩy mạnh thực hiện đề án cơ cấu lại ngành công thương giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2025; đề án tổ chức lại sản xuất ngành gạch- gốm; tiếp tục hỗ trợ tháo dỡ và chuyển đổi nghề đối với các cơ sở sản xuất gạch truyền thống.

NGUYỄN XUÂN