Phát triển sản xuất từ cây lúa và màu

Cập nhật, 12:30, Thứ Tư, 15/05/2019 (GMT+7)

Huyện Bình Tân hiện có 20 hợp tác xã (HTX) với gần 2.130 thành viên. Trong đó, có 14 HTX nông nghiệp, còn lại là HTX thuộc lĩnh vực xây dựng, vận tải và quỹ tín dụng nhân dân. Có 234 tổ hợp tác sản xuất với trên 10.000 thành viên tham gia. Trong đó, có 201 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, còn lại là phi nông nghiệp.

Huyện xác định lựa chọn cây lúa và màu là đối tượng để phát triển sản xuất, hình thành vùng chuyên canh, áp dụng các quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển bền vững, thực hiện liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên, các HTX còn rất nhiều khó khăn trong tổ chức và hoạt động. Để đạt tiêu chí về sản xuất của huyện NTM, huyện đang tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động các HTX, tổ hợp tác sản xuất để thực hiện tốt vai trò tổ chức, điều hành sản xuất theo đúng Luật HTX năm 2012; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia HTX sản xuất theo hướng liên kết, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

NGUYỄN XUÂN