Giá lúa ĐBSCL đang xuống thấp

Cập nhật, 05:22, Thứ Sáu, 15/02/2019 (GMT+7)

Hiện việc thu mua lúa gạo xuất khẩu ở ĐBSCL đang diễn ra khá chậm. Nguyên nhân là do chưa có các hợp đồng xuất khẩu gạo mới, nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp để thu mua lúa tạm trữ trong dân gặp khó khăn do lượng hàng còn tồn kho khá lớn…

Trong khi hầu hết diện tích lúa đến giai đoạn thu hoạch hoặc chuẩn bị thu hoạch, nếu doanh nghiệp không có vốn thu mua tạm trữ, việc tiêu thụ sẽ gặp khó khăn.

Trước tình hình trên, các địa phương đã kiến nghị cơ quan chức năng chỉ đạo thu mua lúa tạm trữ cho nông dân. Mặt khác, đề xuất trao đổi với các ngân hàng và vận động ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ gói tín dụng giúp doanh nghiệp thu mua lúa tạm trữ cho nông dân.

Về lâu dài, toàn bộ diện tích sản xuất lúa chưa được bao tiêu cần được ngành nông nghiệp, các địa phương đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp bao tiêu cho nông dân.

Ngành nông nghiệp quản lý chặt về vấn đề giống, đảm bảo cơ cấu giống phù hợp phục vụ xuất khẩu. Sở Công thương và Sở Nông nghiệp- PTNT các địa phương chú trọng quan hệ với các bộ, ngành để có thông tin sớm cho doanh nghiệp, nhất là với thị trường có tác động lớn đến tình hình xuất khẩu gạo.

PV