Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ cho 3 dự án hơn 110 triệu USD

Cập nhật, 14:39, Thứ Ba, 09/10/2018 (GMT+7)

Trong khuôn khổ hội nghị tổng kết 30 năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) do Bộ Kế hoạch- Đầu tư tổ chức vừa qua, ông Nguyễn Văn Quang- Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Tỷ Bách với dự án sản xuất giày xuất khẩu với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD; 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long với dự án Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD; biên bản ghi nhớ (MOU) giữa UBND tỉnh với Công ty TNHH Wisdra về đầu tư dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp Thuận An với tổng giá trị 20,7 triệu USD.

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đây là 3 trong 24 văn kiện hợp tác đầu tư giữa các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư qua việc trao giấy chứng nhận đầu tư, tăng vốn của nhiều dự án đầu tư và MOU.

LÝ AN