TP Vĩnh Long

2 nguồn thu đạt thấp

Cập nhật, 15:29, Thứ Năm, 14/06/2018 (GMT+7)

Theo Chi cục Thuế TP Vĩnh Long, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn có 2 nguồn thu đạt thấp đó là thu thuế nguồn quốc doanh và lệ phí trước bạ.

Ước thực hiện đến tháng 6, thành phố có số thu thuế ngoài quốc doanh chỉ đạt 39,41%. Nguyên nhân là do doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 giảm 40% so với quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017;

kê khai thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp giảm 4,51% so cùng kỳ năm trước; tình hình nợ thuế tăng và nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động dài hạn, xin giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh. Về thu lệ phí trước bạ, 6 tháng đầu năm, ước thực hiện đạt 42,81%, đạt thấp là do nhu cầu mua sắm của người dân và doanh nghiệp giảm, nhất là mua sắm ô tô.

Để thu ngân sách đạt dự toán năm, thời gian tới ngành thuế TP Vĩnh Long tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách thuế với nhiều hình thức để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước; cải cách thủ tục hành chính thuế;

đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế; giải quyết kịp thời các cơ chế, chính sách về thuế theo quy định của Nhà nước đối với các doanh nghiệp, cá nhân nhằm phát triển sản xuất kinh doanh.

NGUYỄN SƠN