Nhiều mô hình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp cho lợi nhuận cao

Cập nhật, 21:06, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)

Thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, huyện Vũng Liêm đã xây dựng các mô hình cơ cấu lại sản xuất mang lợi nhuận cao cho nông dân.

Nổi bật là, mô hình cánh đồng lúa chất lượng cao 3.500ha tại các xã (Tân An Luông, Hiếu Phụng, Hiếu Nhơn, Trung Hiếu, Trung Ngãi, Trung Hiệp, Trung An), lợi nhuận tăng 10- 15% so bên ngoài.

Về cây ăn trái, có 1.282ha trồng bưởi da xanh, năng suất 15 tấn/ha, thu nhập 300- 400 triệu đồng/ha/năm; xoài (1.100ha) năng suất 20 tấn/ha/năm, lãi 160- 200 triệu đồng/ha; sầu riêng (1.046ha) năng suất 17 tấn/ha/năm, lời 500- 600 triệu đồng/ha; cam sành (932ha) năng suất 30 tấn/ha, thu nhập 200- 300 triệu đồng/ha.

Về dự án chăn nuôi bò ở 4 xã (Quới An, Trung Chánh, Trung Thành và Trung Thành Đông), hiện tổng đàn bò là 156 con, trong đó bò sinh thêm 107 con.

Bên cạnh, các dự án do tỉnh đầu tư để canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và trồng cây ăn trái theo chuẩn VietGAP đã phát huy hiệu quả và đang được nhân rộng ra toàn huyện.

NGUYỄN PHƯƠNG