Mang Thít: Kinh tế tập thể chuyển biến tích cực

Cập nhật, 19:08, Thứ Ba, 12/06/2018 (GMT+7)

Đến nay, huyện có 16 hợp tác xã (HTX) và 1 liên hiệp HTX (tăng 2 HTX so với năm 2015), với 270 thành viên, tổng vốn điều lệ 8,65 tỷ đồng (tăng 6,53 tỷ đồng); 270 tổ hợp tác với gần 8.300 thành viên.

Tổng thu nhập của HTX năm 2017 đạt trên 55,8 tỷ (tăng 5,62 tỷ đồng), thu nhập bình quân của thành viên, lao động khoảng 42 triệu đồng/người/năm (tăng 6 triệu đồng so năm 2015).

Nhìn chung, các tổ hợp tác có sự tiến bộ rõ rệt trong việc đa dạng các hình thức, phong phú về lĩnh vực hợp tác.

Công tác tổ chức và quản lý từng bước được hoàn thiện chặt chẽ hơn, hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực cho tổ viên.

Nhiều HTX đã thực hiện tốt vai trò hợp tác thúc đẩy kinh tế hộ phát triển bằng việc thực hiện tốt các dịch vụ thiết yếu cho thành viên như: sản xuất giống cây trồng vật nuôi, cung ứng vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản,… thể hiện tốt vai trò là hạt nhân tiêu biểu trong hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của huyện, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thiện được các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, vẫn còn một số HTX còn trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước; vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến hoạt động kém hiệu quả, giải thể.

YẾN- NGA