Huy động trên 998 tỷ đồng đầu tư giao thông

Cập nhật, 15:28, Thứ Năm, 14/06/2018 (GMT+7)

Theo báo cáo của Huyện ủy Mang Thít, hiện tại, kết cấu hạ tầng phục vụ kinh tế- xã hội của huyện được quan tâm đầu tư xây dựng đáp ứng tốt hơn yêu cầu sinh hoạt và đi lại của nhân dân.

10 năm qua, huyện đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Đến nay, hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch.

100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 110/110 ấp- khóm đảm bảo xe 2 bánh lưu thông cả 2 mùa, tạo sự thuận tiện cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân.

Bên cạnh, tỷ lệ hộ dân nông thôn có điện sinh hoạt tăng 2,02%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống nước máy tập trung tăng 49,85% so với năm 2008; số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 5 xã (chiếm 41,67%).

Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, phát huy vai trò là hạt nhân trong vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

YẾN- NGA