Rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật, 10:52, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

Trong năm 2017, việc cấp đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) thuộc Sở Kế hoạch- Đầu tư được rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ 3 ngày xuống còn 1 ngày.

Trước đó, thời gian trung bình giải quyết 1 hồ sơ thành lập mới là 1,51 ngày, hồ sơ thay đổi ĐKKD là 1,29 ngày; năm 2017 thời gian trung bình giải quyết 1 hồ sơ thành lập mới còn 0,97 ngày và hồ sơ thay đổi ĐKKD còn 0,85 ngày (trong khi cả nước thời gian trung bình giải quyết 1 hồ sơ thành lập mới 1,68 ngày và hồ sơ thay đổi ĐKKD là 1,43 ngày).

Riêng việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo Nghị quyết 35 của Chính phủ, Vĩnh Long đã tổ chức triển khai, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp đăng ký được dễ dàng, nhanh chóng. Việc ĐKKD qua mạng điện tử năm 2017 chiếm 16,4%.

Năm 2017, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 310 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 1.419 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 22 doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư tăng 166 tỷ đồng.

Đến 31/12/2017, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 2.595 doanh nghiệp, 791 chi nhánh và văn phòng đại diện, 679 địa điểm kinh doanh với tổng số vốn đăng ký là 16.690 tỷ đồng.

Bá Nhẫn