Nhiều vi phạm ở quầy kinh doanh thịt

Cập nhật, 06:48, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

Kết quả thanh tra, kiểm tra của ngành chức năng về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông sản, phát hiện 186 cơ sở vi phạm.

Trong đó, phần lớn là các quầy kinh doanh thịt và các sản phẩm thịt, kế đến là thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi thú y, các sản phẩm thực vật, thủy sản.

Qua kiểm tra phân loại 923 cơ sở sản xuất kinh doanh nông- lâm- thủy sản và vật tư nông nghiệp thì có 18 cơ sở xếp loại C, do vướng các lỗi nghiêm trọng không khắc phục qua nhiều năm, không thực hiện vệ sinh khử trùng trước và sau khi giết mổ, không cải tạo nâng cấp để cơ sở xuống cấp hoặc tự ý xây dựng thêm chuồng nhốt động vật không theo quy định.

LÊ SƠN