Huy động các nguồn lực đóng góp trên 40 tỷ đồng

Cập nhật, 11:01, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

Năm 2017, công tác vận động các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân được các cấp ủy, chính quyền ở Vũng Liêm tập trung thực hiện, kết quả huy động được 40,3 tỷ đồng, tăng 985 triệu đồng so năm trước, trong đó nhân dân hiến trên 150.000m2 đất, cây trồng để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi với tổng giá trị quy tiền trên 12 tỷ đồng.

Năm 2018, huyện tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp vận động các khoản đóng góp từ dân cũng như các nguồn tài trợ khác của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, nhất là các doanh nghiệp, cá nhân là người Vũng Liêm đang công tác trong và ngoài địa phương,… nhằm tăng thu nguồn kinh phí đầu tư phát triển và thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng kinh tế- xã hội huyện Vũng Liêm ngày càng phát triển.

HỒNG LÊ