Vĩnh Long trong nhóm 22 địa phương thu hồi nợ thuế khá

Cập nhật, 09:27, Thứ Sáu, 14/07/2017 (GMT+7)

Theo Tổng cục Thuế, tính đến 31/5/2017, tổng số tiền thuế nợ mà 63 cục thuế đã đôn đốc, thu hồi được 22.076 tỷ đồng, đạt 46,7% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, thu bằng biện pháp đôn đốc nợ là 16.513 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 5.563 tỷ đồng. Có 22/63 địa phương thu đạt khá trên mức 42%, như Quảng Nam, Đồng Nai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Hà Nam, Sơn La, Ninh Thuận, Quảng Bình, Vĩnh Long, Long An, Phú Yên, An Giang, Lai Châu, Trà Vinh,...

Tổng số nợ thuế của toàn ngành tính đến thời điểm 31/5/2017 là 75.534 tỷ đồng, tăng 1.390 tỷ đồng (+1,9%) so với thời điểm 31/12/2016. Trong đó, tiền thuế nợ (có khả năng thu) đến 90 ngày và trên 90 ngày là 48.207 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 63,8%, giảm 1% so với thời điểm 31/12/2016.

Trong số này, các khoản nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất là 29.469 tỷ đồng, giảm 4%; các khoản tiền phạt và chậm nộp là 18.738 tỷ đồng, tăng 4,1% so với thời điểm 31/12/2016. Tiền thuế nợ không có khả năng thu hồi là 27.327 tỷ đồng,
chiếm 36,2%.

Có 61/63 địa phương có tổng số tiền thuế nợ tăng tính đến 31/5/2017 tăng so với thời điểm 31/12/2016, trong đó có 32/63 địa phương tỷ lệ tăng nợ cao trên 20%.

LÝ AN