Nhiều mô hình kinh tế hợp tác của cựu chiến binh lãi 100- 200 triệu đồng/năm

Cập nhật, 07:03, Thứ Hai, 17/07/2017 (GMT+7)

 

Thông qua các hoạt động giúp nhau làm kinh tế, đã giúp cho nhiều CCB có điều kiện vươn lên.
Thông qua các hoạt động giúp nhau làm kinh tế, đã giúp cho nhiều CCB có điều kiện vươn lên.

Theo Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bình Tân, đến nay toàn huyện có 516 CCB có mức sống khá giàu, chiếm trên 74%, tăng hơn 21% so đầu nhiệm kỳ (2012- 2017).

Qua đó, góp phần kéo giảm 40 hộ nghèo và cận nghèo của huyện so đầu nhiệm kỳ. Các địa phương Thành Đông, Thành Lợi, Tân Hưng và Tân Lược đến nay không có CCB tái nghèo theo điều tra mới.

Các cấp hội đã gắn việc đẩy mạnh sản xuất, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần với các hoạt động tình nghĩa. Nổi bật là, xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác của CCB với mức lãi 100- 200 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

Vận động “Quỹ mái ấm đồng đội” và các nguồn tài trợ cất mới 7 căn nhà, trị giá trên 300 triệu đồng. Từ nguồn vốn ủy thác, đã hỗ trợ cho 193 CCB vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh với số tiền 3,6 tỷ đồng.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG