Giá bán điện bình quân 6 tháng năm 2017 là 1.659đ/kWh

Cập nhật, 05:16, Thứ Ba, 25/07/2017 (GMT+7)

Theo BCĐ Điều hành cung cấp điện tỉnh, 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh không xảy ra cắt tiết giảm điện luân phiên diện rộng; nguồn điện ổn định, liên tục, an toàn phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

Theo đó, sản lượng điện thương phẩm thực hiện 6 tháng đạt 427,3 triệu kWh, tăng 5,6% so cùng kỳ 2016 (đạt 46,4% kế hoạch năm).

Qua 6 tháng, đã tiết kiệm được 11,9 triệu kWh, đạt 86% kế hoạch năm. Giá bán điện bình quân là 1.659đ/kWh, giảm 0,73đ/kWh so cùng kỳ, vượt 1,2đ/kWh so kế hoạch năm.

6 tháng đầu năm, Thanh tra Sở Công thương tỉnh đã xử phạt hành chính 11 vụ vi phạm sử dụng điện với số tiền 62 triệu đồng.

Công ty Điện lực Vĩnh Long đã kiểm tra sử dụng điện gần 39.170 khách hàng, phát hiện 10 vụ vi phạm, truy thu 14.795kWh (42 triệu đồng).

NAM ANH