Trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho New Hope Singapore

Cập nhật, 20:03, Thứ Tư, 17/05/2017 (GMT+7)

Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long vừa trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đại diện Công ty New Hope Singapore Pte.Ltd.

Dự án Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Vĩnh Long do Công ty làm chủ đầu tư tại lô I, khu công nghiệp Bình Minh, với tổng vốn đầu tư 406,8 tỷ đồng tương đương 18 triệu USD. Mục tiêu dự án là sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản với quy mô 200.000 tấn/năm.

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 200 lao động. Đây là dự án thứ 19 đầu tư vào khu công nghiệp Bình Minh với suất đầu tư là 83,7 tỷ đồng/ha.

LÝ AN