TP Vĩnh Long: Cơ bản hoàn thành việc rà soát lập bảng kê hộ sản xuất kinh doanh cá thể

Cập nhật, 07:55, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch của BCĐ tổng điều tra kinh tế TP Vĩnh Long, đến nay, TP Vĩnh Long đã cơ bản hoàn thành việc rà soát lập bảng kê hộ sản xuất kinh doanh cá thể với gần 14.000 hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn.

Hiện, BCĐ tổng điều tra kinh tế TP Vĩnh Long đang nghiệm thu các biểu mẫu điều tra của các đơn vị doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp đã được triển khai và phấn đấu bàn giao về tỉnh đúng hạn.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, trên địa bàn TP Vĩnh Long vẫn còn 46 đơn vị, trong số này có 35 doanh nghiệp, 11 đơn vị hành chính sự nghiệp chưa đến Chi cục Thống kê TP Vĩnh Long nhận hồ sơ để được hướng dẫn ghi phiếu điều tra thu thập thông tin doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế.

HỮU THÀNH