Giải quyết việc làm cho gần 30.000 lao động

Cập nhật, 14:57, Thứ Năm, 09/03/2017 (GMT+7)

Theo Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, so với năm 2015 các khu- tuyến công nghiệp đã giải quyết việc làm tăng khoảng 6.000 người, hiện đạt gần 30.000 lao động. Trong đó, có 177 lao động người nước ngoài.

Có 18% lao động đã qua đào tạo chuyên môn, còn lại do các doanh nghiệp tự đào tạo, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu công việc theo hợp đồng lao động.

Dù phần lớn lao động xuất thân từ nông dân nhưng qua đào tạo cũng đã thích nghi với phương thức lao động công nghiệp, mối quan hệ giữa người lao động và sử dụng lao động ngày càng ổn định, hài hòa.

Thu nhập lao động cũng được cải thiện, năm 2016 trung bình khoảng 3,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài tiền lương, đa số doanh nghiệp đều có trợ cấp, phụ cấp thêm từ 1- 1,5 triệu đồng/người/tháng.

NGUYỄN HOÀNG