Giao ban công tác ủy thác tín dụng chính sách năm 2017

Cập nhật, 17:12, Thứ Sáu, 17/02/2017 (GMT+7)

Ngày 17/2/2017, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị giao ban công tác ủy thác tín dụng chính sách giữa chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh.

Theo báo cáo, đến cuối năm 2016, tổng dư nợ tín dụng đạt 1.502 tỷ đồng với 98.500 khách hàng vay vốn còn dư nợ, đạt 99,97% kế hoạch năm. Trong đó, doanh số cho vay hộ nghèo là 56,5 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 154 tỷ đồng, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 42,3 tỷ đồng...

Với mạng lưới 2.785 tổ tiết kiệm và vay vốn, ngân hàng và các hội, đoàn thể đã thực hiện tốt việc bình xét, giám sát và thu hồi vốn vay,  kéo giảm tỷ lệ nợ quá hạn chỉ còn chiếm tỷ lệ 0,5%/tổng dư nợ.

Với mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng dư nợ năm 2017 trên 8%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức 0,5% tổng dư nợ, ngân hàng xác định tập trung 3 giải pháp trọng điểm gồm: phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị xã hội nhận ủy thác, tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ và tăng cường công tác giám sát- kiểm tra quy trình cho vay và thu hồi vốn.

Đại diện các hội, đoàn thể đóng góp các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn, tư vấn người vay sử dụng vốn hiệu quả và tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm, trả nợ vốn vay đúng hạn...

Năm 2017, nguồn vốn tín dụng chính sách ưu tiên cho vay các chương trình: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay nước sách và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm...

Tin, ảnh: THẢO LY