Chiêu sinh lớp Giám đốc kinh doanh- S.M.D khóa 6

Cập nhật, 10:45, Thứ Sáu, 17/02/2017 (GMT+7)

Lớp học dự kiến khai giảng vào ngày 2/4/2017. Học viên thuộc doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Long được hỗ trợ 50% học phí từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển- Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo “Giám đốc kinh doanh- Sales & Marketing diector (S.M.D)- khóa 6”.

Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường kỹ năng nhận thức và vận dụng kiến thức quản lý và kinh doanh theo quan điểm quản trị hiện đại, cung cấp những kỹ năng tư duy sáng tạo, phương pháp làm việc theo khoa học, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Vĩnh Long.

Thời gian học 29 buổi (116 tiết), tại hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. Dự kiến khai giảng vào ngày 2/4/2017. Học phí 10.500.000  đ/ học viên. Học viên thuộc doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Long được hỗ trợ 50% học phí từ nguồn ngân sách của tỉnh. Chứng chỉ tốt nghiệp do Viện nghiên cứu Kinh tế Phát triển- Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cấp có giá trị toàn quốc.

Thời hạn đăng ký đến ngày 31/3/2017, tại Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

LÝ AN