Thực hiện chuyển đổi tiêu chuẩn mới tại cơ quan hành chính nhà nước

Cập nhật, 06:05, Chủ Nhật, 12/05/2019 (GMT+7)

Theo đó, Sở Khoa học- Công nghệ sẽ thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sẽ có 33 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; 117 cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã; 85 cơ quan thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ thực hiện chuyển đổi bắt đầu từ năm 2019 đến năm 2021.

Việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang TCVN 9001:2015 sẽ mang lại một số lợi ích như: phương thức làm việc với tính hệ thống công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian; giúp gia tăng năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức phục vụ cán bộ công chức; giảm thiểu hành động sai sót khi ra quyết định…

Ngoài ra, hệ thống tiêu chuẩn mới còn cung cấp công cụ để xác định và cụ thể hóa kết quả thực hiện thông qua đánh giá có hệ thống; giải quyết các vấn đề tồn tại và phòng ngừa dựa trên quản lý các quá trình, quản trị rủi ro; thiết lập biện pháp nhằm phát hiện sự không phù hợp, xác định nguyên nhân gây ra, lập kế hoạch và thực hiện hành động khắc phục…

NGUYỄN DUY