Ít nhất 30% thẻ ATM sẽ chuyển sang thẻ chip trong năm 2019

Cập nhật, 17:30, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)

Quy định mới của NHNN là từ nay cho đến ngày 31/12/2019, ít nhất 30% số thẻ có BIN do NHNN cấp đang lưu hành tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

 Cuối năm nay, hàng chục triệu thẻ ATM phải chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip
Cuối năm nay, hàng chục triệu thẻ ATM phải chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 41/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Đối với tổ chức thanh toán thẻ, đến ngày 31/12/2019, ít nhất 35% ATM, 50% thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của tổ chức thanh toán thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Đến ngày 31/12/2020, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của tổ chức thanh toán thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Đối với tổ chức phát hành thẻ (TCPHT), đến ngày 31/12/2019, ít nhất 30% số thẻ có BIN do NHNN cấp đang lưu hành của TCPHT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Như vậy, với hơn 85 triệu thẻ ATM được làm bằng thẻ từ, sẽ có hơn 25 triệu thẻ ATM được chuyển đổi sang thẻ chip.

Đến ngày 31/12/2020, ít nhất 60% số thẻ có BIN do NHNN cấp đang lưu hành của TCPHT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Và đến ngày 31/12/2021, 100% số thẻ có BIN do NHNN cấp đang lưu hành của TCPHT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Trong thời gian chuyển đổi, tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ phải đảm bảo hoạt động thẻ diễn ra liên tục, ổn định, an toàn và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của chủ thẻ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 18/02/2019.

Tính bảo mật thẻ chip cao hơn

Gần 77 triệu thẻ ngân hàng tại Việt Nam đang sử dụng công nghệ cũ đã có từ hàng thập kỷ là lưu trữ dữ liệu trên băng từ, tính bảo mật kém, dễ bị làm giả và đánh cắp thông tin cá nhân. Hiện nay công nghệ thẻ từ khá lạc hậu, tội phạm dễ dàng gắn các thiết bị (skimming) vào các máy ATM để trộm cắp dữ liệu, làm giả thẻ từ, rút tiền. 

Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Đào Minh Tuấn - Chủ tịch Hội thẻ ngân hàng Việt Nam - cho biết, thẻ chip có ưu điểm như một máy tính nhỏ, có bộ vi xử lý, mọi vấn đề bảo mật thông tin thẻ cao. Khả năng tội phạm đánh cắp thông tin qua thẻ chip là khó hơn nhiều so với việc ăn cắp từ thẻ từ.

Thêm vào đó, thẻ chip có thể được bổ sung nhiều chức năng như thông tin chủ thẻ, tích hợp thêm các dịch vụ y tế, gia tăng lợi ích và trải nghiệm cho khách hàng.

Theo LĐO