Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa

Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo

Cập nhật, 12:46, Thứ Năm, 13/09/2018 (GMT+7)

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa được UBND tỉnh Vĩnh Long được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006- 2007.

Ở lần đầu tiên, hội thi mang tên Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long, sang lần thứ hai, năm 2008- 2009, được đổi tên thành Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa. Đến nay, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa đã qua 7 lần tổ chức.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo về khoa học kỹ thuật của công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân;

thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Long. Qua đó góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lĩnh vực dự thi là các giải pháp, các mô hình, quy trình sản xuất, phần mềm máy tính, thiết bị, máy móc… với các lĩnh vực gồm: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông- ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y, dược; GD- ĐT.

KHÁNH DUY