Gần 32 tỷ đồng đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ

Cập nhật, 09:19, Thứ Bảy, 09/06/2018 (GMT+7)

Theo Sở Khoa học- Công nghệ, từ năm 2012 đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt cho phép triển khai 4 dự án nhằm nâng cao tiềm lực khoa học- công nghệ, tổng vốn đầu tư gần 38 tỷ đồng.

Cụ thể đầu tư các dự án gồm: Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật kiểm định, hiệu chuẩn đo lường thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa (trên 11,5 tỷ đồng); Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động Phòng phân tích kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và ứng dụng chuyển giao công nghệ sinh học (trên 10,4 tỷ đồng);

Nâng cao năng lực nghiên cứu chế tạo, bảo quản nông sản Vĩnh Long (trên 4,3 tỷ đồng); Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động nuôi cấy mô thực vật và khu ươm cây giống sau giai đoạn phòng thí nghiệm (trên 5,2 tỷ đồng).

KHÁNH DUY