Tiếp tục biểu dương các tổ chức, cá nhân hoạt động KH- CN

Cập nhật, 12:53, Chủ Nhật, 13/05/2018 (GMT+7)

Nhân ngày Khoa học và Công nghệ (KH- CN) Việt Nam (18/5/2018), Sở KH- CN sẽ tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu KH- CN tiêu biểu của đất nước, của tỉnh Vĩnh Long; tổ chức triển lãm, trưng bày, sáng tạo sinh viên, nhóm nghiên cứu trẻ của các đơn vị giáo dục, các doanh nghiệp…

Phát động các phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Sở KH- CN cũng sẽ tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia tích cực các hoạt động chào mừng ngày KH- CN Việt Nam. Tuần lễ trọng tâm tổ chức từ ngày 14/5- 19/5/2018.

Với chủ đề “KH- CN phục vụ phát triển kinh tế- xã hội”, ngành sẽ tuyên truyền, phổ biến những thành tựu và vai trò của KH- CN đối với sự phát triển của đất nước và tỉnh Vĩnh Long. Đặc biệt là cuộc cách mạng KH- CN lần thứ 4 (4.0). Qua đó tiếp tục biểu dương và tôn vinh các tổ chức và cá nhân hoạt động KH- CN; phát huy tính năng động, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân…

KHÁNH NGUYỄN