46 mô hình ứng dụng công nghệ phục vụ nông nghiệp

Cập nhật, 05:23, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

Tại hội nghị tổng kết hoạt động khoa học- công nghệ cấp huyện năm 2016 vừa được Sở Khoa học- Công nghệ tổ chức, đã đánh giá hoạt động này có nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, công tác tham mưu, phối hợp, công tác tuyên truyền pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã kiểm tra 2.488 phương tiện đo và lấy 155 mẫu sản phẩm hàng hóa để đánh giá chất lượng (có 329 phương tiện đo và 28 mẫu hàng hóa không đạt yêu cầu;

kiểm định 5.974 phương tiện đo, có 597 phương tiện không đạt); công tác sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ, hướng dẫn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý… được thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, đã thực hiện 14 điểm mô hình cung cấp thông tin khoa học- công nghệ về nông thôn; có 16 đề tài, dự án được triển khai; có 46 mô hình ứng dụng khoa học- công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn (trồng nấm, nuôi cá, tưới phun…)

Trong quý I/2017, các huyện- thị- thành đã đẩy mạnh công tác tham mưu, quản lý nhà nước về tiêu chuẩn- đo lường- chất lượng, nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ…

KHÁNH NGUYỄN