Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học- công nghệ

Cập nhật, 14:04, Thứ Sáu, 17/02/2017 (GMT+7)

Sở Khoa học- Công nghệ vừa có thông báo đến các tổ chức khoa học- công nghệ, các cá nhân nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, các sở ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, tham gia đề xuất và đặt hàng nhiệm vụ khoa học- công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2017- 2018.

Việc đề xuất và đặt hàng nhiệm vụ khoa học- công nghệ cụ thể ở các lĩnh vực: nông nghiệp, phát triển nông thôn (bám sát đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020);

công thương và bảo vệ môi trường (ưu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, nâng cao năng suất chất lượng,…); y dược, chăm sóc sức khỏe nhân dân (nghiên cứu ứng dụng các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân); khoa học xã hội và nhân văn.

KHÁNH NGUYỄN