Thơ

Gà trống và mặt trời

Cập nhật, 08:10, Chủ Nhật, 02/06/2019 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH

Gọi ban mai dậy

Gà trống gáy to

Ngái ngủ học trò

Đầu bù tóc rối

 

Cơm chưa kịp thổi

Bụng đã cồn cào

Rửa mặt cầu ao

Xong ôn bài vở

 

Níu rơm làm tổ

Gà mái le te

Phượng đã báo hè

Dài lưng tốn vải

 

Ban mai thức dậy

Mặt trời tròn vo

Rõ là chữ o

Viết trên bảng trắng.