Thơ

Kê cao thềm Tổ quốc

Cập nhật, 06:15, Thứ Bảy, 09/03/2019 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH

Hình như sóng cũng nhớ nhà

Nhớ the thắt giữa bao la nghìn trùng

Nhớ thêm nhớ thành thủy chung

Gom cát dựng đảo nên hùng thiêng quê

 

Ba trăm năm lính chưa về

Hoang sơ mộ gió vẹn thề xương dâu

Mẹ ơi… thịt sét vẫn đau

Vẫn da thịt mẹ óng màu Hoàng Sa

 

Hình như biển cũng nhớ nhà

Lời thương gửi sóng thiết tha ân tình

Dịu êm con sóng thanh bình

Ra khơi vào lộng hải trình thênh thang

 

Soi đêm sáng rực nhà giàn

Mồ hôi vắt kiệt vỉa than hóa dầu

Kiếm tìm khắp những nông sâu

Miễn sao đất nước mạnh giàu mẹ ơi

 

Sống vinh là sống cho đời

Đảo xa biển dữ vẫn nơi để về

Đêm nằm đã hóa thành quê

Thủy chung đâu chỉ lời thề lứa đôi.