Thơ

Cửu Long tình xuân

Cập nhật, 21:06, Chủ Nhật, 24/02/2019 (GMT+7)

ĐỖ CÔNG QUÝ

Gặt mùa lên sạ gieo mùa

Nước ròng hòa với nước vùa phù sa

Cuối mùa tôm cá đi qua

Vượt lên mạ biếc để mà nên gươm

 

Bưởi oằn cây quýt chín cườm

Đua chen hương sắc ươm hườm dâng xuân

Xuôi ngược thuyền lẫm vơi quần

Mang về chợ tận xa gần thức ngon

 

Yêu người má ửng hồng son

Tuổi hai mươi gợi vuông tròn thẹn duyên

Miền hẹn chạp luyến thệ nguyền

Mùa xuân vĩnh thúy ương uyên chúng mình

 

Hạnh ngộ em Cửu Long tình

Anh du tử em đẹp xinh trang đài

Một trời xuân cưới giêng hai

Trăm năm thơ mộng đoạn đòi thịnh hưng.