Thơ

Quê hương và mẹ

Cập nhật, 20:00, Chủ Nhật, 14/01/2018 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH

Ngập ngừng nâng chén xuân vơi

Hoa còn giữ tết sao người hết xuân

Ngóng về phương mẹ bâng khuâng

Quanh năm vất vả tảo tần với quê

Nón tơi áo vá đi về

Lối mương bờ thửa đường đê chẳng rời

Thương sao cây lúa ngàn đời

Gian lao như mẹ chẳng lời thở than

Cho xanh nhận lấy úa vàng

Hóa thân cát bụi nuôi ngàn mầm xanh

Phong ba bão tố rách lành

Nhỏ nhoi chiếc lá mà thành quê hương