Cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị phạt tới 2 tỷ đồng

Cập nhật, 08:25, Thứ Năm, 11/07/2019 (GMT+7)

Luật Cạnh tranh 2018 vừa có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2019, một trong những điểm mới thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp là mức phạt đối với hành vi vi phạm cạnh tranh không lành mạnh có thể lên đến 2 tỷ đồng…

Tại Điều 111, luật này có quy định mức phạt tối đa đối với doanh nghiệp vi phạm. Cụ thể, vi phạm về cạnh tranh không lành mạnh phạt tối đa 2 tỷ đồng; vi phạm quy định về tập trung kinh tế, phạt tới 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm vi phạm;

Vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền phạt tối đa 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm;  hành vi vi phạm khác phạt tối đa 200 triệu đồng.

Luật Cạnh tranh 2004, không quy định cụ thể khung phạt đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, Điều 5 Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh đưa ra mức phạt tiền tối đa với hành vi cạnh tranh không lành mạnh chỉ là 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức.

Bên cạnh quy định về xử phạt, Luật Cạnh tranh năm 2018 cũng quy định chính sách khoan hồng đối với doanh nghiệp vi phạm quy định về cạnh tranh. Theo đó, doanh nghiệp tự nguyện khai báo giúp Ủy ban Cạnh tranh quốc gia phát hiện, điều tra, xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định được miễn hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng.

HP (nguồn Tạp chí Điện tử Tài chính)