Cá nhân dưới 15 tuổi có thể gửi tiền tiết kiệm

Cập nhật, 06:41, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)

Theo Thông tư 48 của Ngân hàng Nhà nước, công dân Việt Nam chưa đủ 15 tuổi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự cũng có thể gửi tiền tiết kiệm, tuy nhiên, việc này phải thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, người gửi tiền tiết kiệm còn có thể là người đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5/7/2019.

 

HP (nguồn VOV)