Cá nhân cư trú từ 6 tháng trở lên được gửi tiền có kỳ hạn

Cập nhật, 06:42, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)

Thông tư 49 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 5/7/2019. Theo đó, đối tượng được gửi tiền có kỳ hạn bao gồm cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam thời hạn từ 6 tháng trở lên; tổ chức, cá nhân cư trú tại Việt Nam; cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam…

Thời hạn gửi tiền được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. Với những khách hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thời hạn gửi tiền không quá thời hạn hiệu lực của thị thực, quyết định thành lập/giấy phép hoạt động…

HP (nguồn VOV)