Tăng mức trợ cấp thai sản từ ngày 1/7/2019

Cập nhật, 05:30, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)

Theo quy định tại Điều 38 tại Luật BHXH năm 2014 và mức lương cơ sở mới tại Nghị định số 38, kể từ ngày 1/7/2019, tiền trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng.

* Tăng trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019

Điều 38 của Luật BHXH 2014 quy định, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng thay vì 1,39 triệu đồng/tháng như trước đây. Do đó, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được trợ cấp 2,98 triệu đồng (bằng 2 lần mức lương cơ sở) cho mỗi con (tăng 200.000đ cho mỗi con so với hiện hành).

Đặc biệt, trong trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được hưởng khoản tiền trợ cấp nêu trên. 

* Tăng tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh 

Theo Điều 41 của Luật BHXH 2014, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5- 10 ngày.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Do đó, khi mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng, mức tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh sẽ là 447.000 đ/ngày, tăng 30.000 đ/ngày so với hiện hành.

HP (nguồn Tạp chí Điện tử Tài chính)