Bảng lương bác sĩ, dược sĩ mới nhất từ ngày 1/7/2019

Cập nhật, 16:57, Thứ Ba, 04/06/2019 (GMT+7)

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,39 triệu đồng/ tháng lên 1,49 triệu đồng/ tháng. Điều này, kéo theo sự thay đổi bảng lương của bác sĩ, dược sĩ tăng lên.

Theo Thông tư liên tịch 10, bác sĩ, dược sĩ được phân hạng thành: bác sĩ cao cấp, dược sĩ cao cấp (hạng I); bác sĩ chính, dược sĩ chính (hạng II); bác sĩ, dược sĩ (hạng III). Tương ứng mỗi hạng là các mức lương khác nhau. Tương tự như các đối tượng viên chức khác, lương của bác sĩ được tính theo mức lương cơ sở nhân với hệ số.

Theo Nghị định 204 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương của bác sĩ, dược sĩ cao cấp thuộc nhóm ngạch viên chức loại A3 nhóm 1 (A3.1), mức lương của bác sĩ, dược sĩ chính thuộc nhóm ngạch viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), mức lương của bác sĩ, dược sĩ thuộc nhóm ngạch viên chức loại A1.

Cụ thể mức lương của bác sĩ, dược sĩ sẽ thay đổi như sau

 HP (nguồn Danviet.vn)