Các chức danh nào được sử dụng ô tô hơn 1 tỷ đồng?

Cập nhật, 05:54, Thứ Sáu, 10/05/2019 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô.

Nghị định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô; khoán kinh phí sử dụng ô tô; thuê dịch vụ ô tô và sắp xếp lại, xử lý ô tô, bao gồm: ô tô phục vụ công tác các chức danh; ô tô phục vụ công tác chung; ô tô chuyên dùng; ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô với giá mua tối đa 1.100 triệu đồng/xe trong thời gian công tác gồm:

1- Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên.

2- Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh- thành trực thuộc Trung ương, trừ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

3- Các chức danh sau đây của TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh: phó bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Theo nghị định, nếu người giữ các chức danh trên tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng ô tô thì lãnh đạo các đơn vị sẽ quyết định.

 Nghị định có hiệu lực từ 25/2/2019.

HP (nguồn LĐ)