Quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất

Cập nhật, 06:00, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

Có hiệu lực từ ngày 10/4/2019, Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất.

Cụ thể, giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh-thành trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Như vậy, so với quy định hiện hành, Nghị định 20 bổ sung trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

Ngoài ra, Nghị định 20 sửa đổi, bổ sung quy định về tính lệ phí trước bạ đã thay đổi cách tính loại lệ phí này với xe tải van, xe pick-up. Theo đó, những loại xe 5 chỗ ngồi trở xuống, có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500kg, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu sẽ bằng 60% mức lệ phí trước bạ của ôtô con.

Ở lần nộp lệ phí trước bạ thứ hai trở đi, mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Mức đóng này cao hơn so với hiện hành…

HP (nguồn ĐCSVN)